ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
Bendrosios nuostatos
1. Šio dokumento nuostatos privalomos visiems mobiliųjų aplikacijų Rinderis teikiamų
paslaugų ir funkcijų naudotojams. Šiuo dokumentu nustatoma informacijos rinkimo,
naudojimo ir atskleidimo tvarka.
2. Prieš pradedant naudotis mobiliosiomis aplikacijomis ar kitomis mobiliųjų aplikacijų
paslaugomis Naudotojas sutinka laikytis Konfidencialumo politikos (toliau - Politikos)
reikalavimų visa apimtimi. Tuo pačiu Naudotojas sutinka, kad Paieškos sistema rinktų,
naudotų, saugotų ir atskleistų sistemoje esančią informaciją
3. Jei jūs nesutinkate su šia Politika, naudotis mobiliosiomis aplikaciomis griežtai
draudžiama.
Informacijos apimtis ir rinkimas.
1. Registruojantis ar talpinant mobiliosiose aplikacijose informaciją, jūsų gali paprašyti
nurodyti asmeninę informaciją (vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, gimimo datą,
fotografiją, telefono numerį, jūsų automobilio valstybinį numerį ir t.t.).
2. Pateikdami šią informaciją, jūs tuo pačiu sutinkate, kad ji būtų renkama, saugoma ir
naudojama mobiliųjų aplikacijų darbe. Ši informacija renkama ir kaupiama tik tuo atveju,
jei jūs ją pateikiate. Jei jūs nepateiksite šios informacijos, tai greičiausiai negalėsite
naudotis mobiliosiomis aplikacijomis.
3. Jūs galite redaguoti asmeninę informaciją prisijungdami prie savo paskyros.
4. Informacija suprantama ne tik kaip jūsų asmeninė informacija, bet ir bendravimo su
sistemos administratoriumi, kitais sistemos naudotojų arba trečiaisiais asmenimis turinys,
bet kokie jūsų patalpinti skelbimai, komentarai, atsakymai į mūsų užklausas, anketas,
kitokio pobūdžio informacija.
5. Informacija taip pat apima duomenis apie jūsų atliekamas finansines-buhalterines
operacijas (jei tokia informacija talpinama mobiliosiose aplikacijose, arba jei šios
operacijos atliekamos naudojant mobiliosiose aplikacijose esančius įrankius). Ši
informacija gali apimti duomenis apie jūsų banko sąskaitą ir banko kortelę, duomenis
apie kelionių, kurias jūs rezervavote arba talpinote mobiliosiose aplikacijose,
apmokėjimą ir t.t.
6. Informacija, pagal kurią identifikuojamas jūsų asmuo, marketingo tikslais nebus parduota
ar kita forma perduota tretiesiems asmenims, nesusijusiems su mobiliųjų aplikacijų
veikla.
7. Jūs galite keisti asmeninę informaciją prisijungdami prie savo paskyros. Naudojantis
mobiliosiomis aplikacijomis, prašome neteikti neatitinkančios tikrovės informacijos. Jei
jūs nesutinkate teikti tą asmeninę informaciją, kurios reikalauja sistema - gerbkite
administratorių ir kitus naudotojus, ir nesinaudokite mobiliosiomis aplikacijomis.
8. Rinderis turi teisę rinkti, saugoti, atskleisti ir naudoti visą išvardintą informaciją,
laikydamasis galiojančių įstatymų ir šios Konfidencialumo politikos nuostatų.
Informacijos naudojimas ir atskleidimas
1. Rinderis gali naudoti išvardintą informaciją tam, kad galėtų įsitikinti, jog mobilioji
aplikacija veikia efektyviai ir atitinka jūsų lūkesčius.
2. Informacija taip pat bus naudojama mobiliosios aplikacijos administravimo, naudotojų
teisių apsaugos, galimybės naudotis visom mobiliųjų aplikacijų paieškos sistemos
funkcijomis užtikrinimo, galimybės siųsti naudotojams pranešimus apie galimus sistemos
sutrikimus, paslaugų atnaujinimus, pasikeitimus ir kitais tikslais.
3. Remiantis Naudojimosi mobiliosiomis aplikacijomis sąlygomis, registruodamasis
Naudotojas sutinka gauti informacinius naujienlaiškius, reklaminius pranešimus ir kitus
panašaus pobūdžio elektroninius laiškus.
4. ​​​​​​​Mes įsipareigojame siųsti tik informaciją apie Rinderis mobiliąsias aplikacijas ir mūsų
partnerius.
5. Informacija taip pat gali būti naudojama siekiant užtikrinti, kad mobiliųjų aplikacijų
pagalba jūs galėtumėte atlikti ir administruoti mokėjimus.
6. Informacija gali būti atskleista kitiems mobiliųjų aplikacijų naudotojams siekiant
užtikrinti, kad vairuotojas ir keleivis galėtų sužinoti vienas kito duomenis ir apsispręsti
dėl bendros kelionės, taip pat siekiant kontroliuoti, kaip laikomasi taisyklių, bei siekiant
(pagal galimybes) užtikrinti naudotojų saugumą.
7. Remiantis galiojančiais teisės aktais, mes privalome atskleisti ir atskleisime turimą
informaciją kontroliuojančių institucijų, pareigūnų, tardymo ir kitų valstybės organų
reikalavimu.
8. Pasikeitus mobiliųjų aplikacijų savininkui, administratoriui ar kitam valdytojui, visa
sukaupta informacija bus perduota naujam asmeniui iš anksto apie tai neinformuojant.
9. Kitais, nenumatytais šioje Politikoje atvejais ir tikslais, informacija tretiesiems asmenims
nebus perduodama ar atskleidžiama.
Slapukų (cookies) naudojimas
1. Slapukai (cookies) – tai nedideli tekstiniai failai, kuriuose interneto naršyklė įrašo
duomenis iš jūsų aplankytų tinklapių. Slapukų pagalba “Rinderis” sistemos gali rasti,
atpažinti ir įsiminti informaciją, siejamą su mobiliųjų aplikacijų veikla. Šiuose failuose
saugomi duomenys apie jūsų veiklą internete. Slapukai neapdoroja jūsų asmeninės
informacijos, pateiktos registracijos metu – slapukai yra būdas kaupti informaciją apie
jūsų veiksmus internete.
2. Naudodamiesi mobiliosiomis aplikacijomis, jūs sutinkate, kad mes naudotumėme
slapukus. Jei jūs nesutinkate, prašome nesinaudoti mobiliųjų aplikacijų paslaugomis.
3. Jei jūs naudojatės mobiliųjų aplikacijų paslaugomis, mes preziumuojame, kad jūs
sutinkate, jog slapukai būtų naudojami. Jūs galite neleisti mums naudoti slapukų, tačiau
tokiu atveju jūsų darbas mobiliosiose aplikacijose komplikuosis.
4. Slapukai naudojami tam, kad mes galėtume suprasti, kokios sistemos funkcijos jums
labiausiai patinka, kaip aktyviai jūs naudojatės mobiliosiose aplikacijose. Ši informacija
reikalinga tam, kad mes galėtume tobulinti teikiamas paslaugas ir gerinti mobiliųjų
aplikacijų darbą.
5. Slapukai taip pat naudojami rinkti informacijai apie sistemos duomenų srautą, kad mes
galėtume tobulinti paslaugų kokybę ir optimizuoti mobiliųjų aplikacijų darbą.
6. Slapukai naudojami tam, kad mes galėtume įsiminti ir tvarkyti jūsų skelbimus ir
paraiškas, atpažinti ir saugoti jūsų prioritetus tolimesniems apsilankymams mobiliosiose
aplikacijose, rinkti informaciją apie reklamą ir apie bendro pobūdžio duomenis sistemos
duomenų sraute.
Konfidencialumo politikos pakeitimai
1. Rinderis turi teisę bet kuriuo metu, net ir nesant naudotojų susitikimo, keisti šią
Konfidencialumo politiką.
2. Skelbiant Konfidencialumo politikos tekstą, nurodoma data, nuo kurios kurios įsigalioja
paskelbta Konfidencialumo politikos versija.
Konfidencialumo politikoje naudojamos sąvokos
1. Sąvokos, naudojamos šiame dokumente, atitinka sąvokas, naudojamas Naudojimosi
mobiliosiose aplikacijose Rinderis taisyklėse.